Because what's inside matters

แพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกการประเมินทางจิตวิทยา สําหรับการคัดสรรบุคลากรไว้ในแหล่งเดียว

เพื่อทำแบบทดสอบฟรี
Mind Analytica CPM
The Circumplex Personality Model

แบบประเมินใหม่ล่าสุด

ก้าวล้ำและเหนือกว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพทั่วๆไป

The Circumplex Personality Model

ทำแบบทดสอบฟรี
ต้องการผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ?

เมื่อระดับการทํางานเป็นทีม ในแต่ละคนมีไม่เท่ากัน

Teamwork Situational Judgment Test

ทำแบบทดสอบฟรี
ต้องการผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ?
Teamwork Situational Judgment Test
Work-Related Need Manifestation Questionnaire

บางคนชอบทำงานเป็นทีมแต่บางคนไม่

Work-Related
Need Manifestation
Questionnaire

ทำแบบทดสอบฟรี
ต้องการผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ?

บริการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รู้จักตนเองผ่าน
แบบประเมินทางจิตวิทยา

ประเมินทางจิตวิทยาแบบ
มีค่าใช้จ่ายเพื่อรับใบรับรอง

สังเกตความเปลี่ยนแปลงภาย
ในตนเองผ่าน Profile ของคุณ

สร้าง Resume จาก
แบบทดสอบที่คุณได้ประเมินไป

รับการติดต่อจากบริษัท
ที่สนใจใน Resume ของคุณ

บริการสำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SME

รู้จักตนเองผ่าน
แบบประเมินทางจิตวิทยา

ประเมินทางจิตวิทยาแบบ
มีค่าใช้จ่ายเพื่อรับใบรับรอง

การปรึกษาและวิจัย
ด้านการคัดเลือกบุคลากร

เทรนนิ่งการใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาสำหรับพนักงาน

สร้างแบบทดสอบเฉพาะ
สำหรับองค์กรคุณ

บริการคัดสรรบุคลากรด้วย
ฐานข้อมูลของ Mind Analytica

รับทําวิจัยทางด้านจิตวิทยา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

About Us 1

เกี่ยวกับเรา Mind Analytica

ขอให้คุณนึกภาพผู้สมัครงานคนนึงต้องส่ง Resume ไปยังบริษัทต่างๆจำนวนมาก ผู้คัดเลือกในบริษัทมีเวลาเพียงน้อยนิดในการพิจารณา Resume จำนวนมหาศาล ผู้สมัครคนดังกล่าวจะทำอย่างไร จะทำให้ Resume ของตนโดดเด่นกว่าคนอื่น จะดีกว่าหรือไม่ถ้าผู้สมัครจะนำเสนอใน Resume ถึงศักยภาพที่แตกต่างของตนเองและมีบุคลิกและลักษณะนิสัยอย่างไรที่เหมาะกับงานที่ตนปรารถนา

Mind Analytica จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้สมัครงาน ได้แสดงอัตลักษณ์ตัวตนผ่านแบบทดสอบคุณลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีมาตรฐานตามหลักการ ทางสถิติและการวิจัย (เช่น เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ฯลฯ) และผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบ แสดงเป็นส่วนนึงใน Resume และใช้เพื่อการสร้างจุดเด่นของตนเองระหว่างการสัมภาษณ์งานโดยได้รับการรับรองผลการทดสอบ ตามมาตรฐานของ MindAnalytica

About Us 2
About Us 3

Mind Analytica ยังมีบริการด้านการปรึกษา ให้กับองค์กรต่างๆ ด้านการวางกลยุทธ์ในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการจากฐานข้อมูลของ Mind Analytica นอกจากนี้ยังมีบริการสร้างสรรค์แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับองค์กรต่างๆ สำหรับการคัดเลือกบุคลากร การประเมินความต้องการในการฝึกฝนหรือแม้กระทั่งการประเมินผลการเทรนนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้องค์การต่างๆ ได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีคุณค่า

ทีมงานของ MindAnalytica เริ่มต้นจากทีมเล็กๆ ค่อยๆ พัฒนาแบบทดสอบที่มีมาตรฐานขึ้นมา เริ่มต้นจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทุกแบบทดสอบที่พวกเราสร้างขึ้นมาต้องมีทฤษฎีและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสนับสนุน ทีมงานของเรามีจุดเด่นที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านการวัดและการประเมินขั้นสูงมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าข้อคำถามใดเป็นข้อคำถามที่ดี วิเคราะห์ได้ว่าผลคะแนนที่ได้มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ผลการประเมินสามารถใช้ประโยชน์จากคะแนนที่ได้อย่างมั่นใจ

About Us 4

Mind Analytica Team

 • ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

  ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

  Founder
  and General Manager

  Ph.D. & Postdoc สาขา Quantitative Psychology จาก University of Kansas และอาจารย์พิเศษที่คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลงานที่โดดเด่นงานวิจัยทางสถิติประยุกต์ในจิตวิทยา

 • ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์

  ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์

  Co-founder,
  Research and Data Manager

  ศศ.ม. จิตวิทยาสังคม และ วท.บ.จิตวิทยา กำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ ผลงานที๋โดดเด่น งานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคม

 • ธิติ พรโกศลสิริเลิศ

  Co-founder,
  Research and Brand Manager

  นศ.ม. นิเทศศาตร์ และ วท.บ. จิตวิทยาผลงานที่โดดเด่นงานวิจัยด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและกำลังให้ความสนใจ Neuropsychology

สมัครสมาชิก
เพื่อเริ่มต้นการประเมิน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม?

ติดต่อเราผ่านช่องทางนี้เลย

หรือส่งข้อความหาเรา

capt
block