Mind Analytica

บทความทั้งหมด

ตัวแปรกำกับ (Moderator) ตัวบ่งชี้ว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามในบางสถานการณ์เท่านั้น

ตัวแปรกำกับ (Moderator) ตัวบ่งชี้ว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามในบางสถานการณ์เท่านั้น

ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ตัวกลางในการอธิบายว่าเพราะอะไรตัวแปรต้นจึงทำให้เกิดตัวแปรตาม

ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ตัวกลางในการอธิบายว่าเพราะอะไรตัวแปรต้นจึงทำให้เกิดตัวแปรตาม

ใช้เวลากดดันไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งอาจดีไม่เท่าใช้อารมณ์ทางบวกและความแข็งขันในการเริ่มทำงาน

ใช้เวลากดดันไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งอาจดีไม่เท่าใช้อารมณ์ทางบวกและความแข็งขันในการเริ่มทำงาน

ข้อความที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียสามารถบอกบุคลิกภาพของผู้ใช้งานได้

ข้อความที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียสามารถบอกบุคลิกภาพของผู้ใช้งานได้

AI ช่วยให้การวิเคราะห์บุคลิกภาพผ่านการเล่าเรื่องจากรูปภาพแม่นยำมากขึ้น

AI ช่วยให้การวิเคราะห์บุคลิกภาพผ่านการเล่าเรื่องจากรูปภาพแม่นยำมากขึ้น

ประสบการณ์ที่ดีในตอนสมัครงานส่งผลระยะยาวต่อประสิทธิภาพขององค์กร

ประสบการณ์ที่ดีในตอนสมัครงานส่งผลระยะยาวต่อประสิทธิภาพขององค์กร

หลังหยุดยาว 4 สัปดาห์ อะไรที่ทำให้ความเหนื่อยจากงานกลับมาเร็วและควรหลีกเลี่ยง

หลังหยุดยาว 4 สัปดาห์ อะไรที่ทำให้ความเหนื่อยจากงานกลับมาเร็วและควรหลีกเลี่ยง

อะไรส่งผลต่อความสร้างสรรค์ของบุคลากร?

อะไรส่งผลต่อความสร้างสรรค์ของบุคลากร?

สัมภาษณ์โดย AI: วิธีการคัดกรองบุคลากรอย่างรวดเร็ว

สัมภาษณ์โดย AI: วิธีการคัดกรองบุคลากรอย่างรวดเร็ว

ทุ่นแรง HR ด้วย AI วิเคราะห์งาน

ทุ่นแรง HR ด้วย AI วิเคราะห์งาน

ประเมินบุคคล ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง

ประเมินบุคคล ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง

ควรให้ทุกคนมีทัศนคติดีปานกลาง จะได้ผลดีมากกว่ามีแค่บางคนมีทัศนคติดีเยี่ยม 

ควรให้ทุกคนมีทัศนคติดีปานกลาง จะได้ผลดีมากกว่ามีแค่บางคนมีทัศนคติดีเยี่ยม 

ทฤษฎีของเบย์ (Bayes’ theorem) กับการตัดสินใจ

ทฤษฎีของเบย์ (Bayes’ theorem) กับการตัดสินใจ

แค่คุยกับ Chatbot ก็บอกบุคลิกภาพได้ เมื่อ Chatbot ทำได้มากกว่าแค่ถามตอบ

แค่คุยกับ Chatbot ก็บอกบุคลิกภาพได้ เมื่อ Chatbot ทำได้มากกว่าแค่ถามตอบ

การอู้งาน การโดดงานสาเหุตที่แท้จริงอาจไม่ได้เกิดจากพนักงาน เรื่องปกติที่ต้องหาสาเหตุ

การอู้งาน การโดดงานสาเหุตที่แท้จริงอาจไม่ได้เกิดจากพนักงาน เรื่องปกติที่ต้องหาสาเหตุ